Základní činnosti

Komu je služba určena

Sociální služba je určena dospělým osobám se sníženou soběstačností s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenií, maniodepresivním onemocněním), v jehož důsledku nemohou dlouhodobě získat práci na otevřeném či chráněném trhu práce. Věková hranice osob, pro které je služba určena je 18 – 64 let.

 

Sociální služba poskytuje následující základní činnosti:

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek     pro osobní hygienu,
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 

Nabídka činností v sociálně terapeutických dílnách

  • Šicí a tkalcovskou dílna (šití na šicím stroji Singer, ruční šití, vyšívání, práce  na tkalcovských stavech, drhání aj.)
  • Keramická dílna (práce s hlínou, glazurování, práce    na točířském kruhu, odlévání do forem.)
  • Péče o zeleň a pěstitelské činnosti (údržba zeleně, sázení, pěstování, péče o rostliny a zeleň.)
  • Tvůrčí dílna (pletení z pedigu, pletení z papíru, drátování, natírání, výrobky z papíru, origami, výtvarné techniky, ubrousková technika aj.)
  • Košíkářská dílna (pletení košíků a jiných výrobků z pedigu).